• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Båtlån uten sikkerhet

Å søke om båtlån vil definitivt være mest gunstig dersom du kan stille egenkapital (for din egen del), men det fine med denne typen lån er også at dersom du ikke kan gjøre det, så får du allikevel låne. Det blir bare noe dyrere for deg!

Med eller uten sikkerhet

Skal man låne til båt via en forhandler, så er det et lovbestemt krav at man er nødt til å ha 35% av kjøpesummen som egenkapital. Derimot gjelder ikke dette kravet for finansieringsinstitusjoner og banker som kan velge å låne deg 100% av summen. Da vil det dog ikke bli et like gunstig båtlån, ettersom renten vil bli en del høyere siden hele kjøpesummen må finansieres av banken (les mer på båtlån.info).

Å stille med sikkerhet betyr i praksis at banken/utlåneren har noe å hente dersom du ikke gjør opp for deg. Mange banker tar også pant i bolig som en sikkerhet, noe som kan være et greit alternativ.

Hvordan få båtlån uten sikkerhet?

Dersom du ikke kan stille noe som sikkerhet, ei heller egenkapital, når du skal søke om båtlån – så krever det at du har en relativt høy inntekt. Banken må nemlig vite at du er betalingsdyktig, og vil derfor sjekke dine bakgrunnsdata. Du kan dessuten glemme å låne penger dersom du har betalingsanmerkninger eller lignende.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.