• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Fordeler og ulemper med båtlån

Skal man kjøpe seg helt ny eller brukt båt, så vil det gunstige alternativet være et båtlån. Men som ved alle andre typer lån, så kommer det både fordeler og ulemper. Derimot er fordelene langt flere – og ulempene ubetydelige små!

Fordeler med båtlån

Den største fordelen med et båtlån, er at renten er langt lavere enn det beste alternativet – et forbrukslån. Man kan, med god inntekt, få et lån som har en effektiv rente så langt ned som på 7%. Det gjør at mange har råd til å behandle lånet, og kan få drømmeskuta takket være god finansiering.

Dessuten er båtlån tilgjengelig for mange, med stort sett enkle krav. Mange banker har 18-årsgrense på lånet, der forbrukslån gjerne krever at man er 20 eller 23. Dessuten er det mulig å søke om lang nedbetalingstid, og man kan stille med både egenkapital og sikkerhet, noe som gjør lånet rimeligere for din egen del.

Ulemper med båtlån

Den største (og eneste?) ulempen med et båtlån, er at det kan være noe vanskelig å få gjennomslag for søknaden. Båt er ofte ganske dyrt, og derfor må mange søke om store lånesummer. Bankene er ganske harde på at du må ha en inntekt som matcher lånesummen, og ser i tillegg på annen gjeld du har. Derfor er det langt fra alle som får innvilget søknadene sine.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.