• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Husk fradrag på skatten for kostnadene på båtlånet

Er du en av de som har finansiert drømmebåten med forbrukslån eller båtlån, husk at det nærmer seg skatteoppgjør for 2014. Om litt over en måned begynner de fleste av oss å få tilsendt den ferdig utfylte selvangivelsen. Som regel stemmer denne godt overens med realitetene, men man bør alltid kontrollere at opplysningene er korrekt.

Alle gjeldsrenter skal med – også for forbrukslån

I post 3.3.1 i selvangivelsen vil det være oppført hva Skatteetaten har registrert som dine kostnader i forbindelse med lån. Dette er kanskje den viktigste biten å kontrollere for mange av oss. Du har krav på 28% fradrag for ikke bare rentene, men alle kostnader ved et eventuelt båtlån eller forbrukslån som du brukte til båtkjøpet. Her skal alle gebyrer med, inklusive etableringsgebyr. Har du betalt sent og fått forsinkelsesrenter for samme lån, er disse også fradragsberettigede. Omkostninger som kommer når du refinansierer inngår også. 28% utgjør faktisk ganske mye for mange. Dersom dine rente- og gebyrkostnader er for eksempel kr 50 000 i løpet av året, skal du ha hele kr 14 000 av dette i fradrag. Derfor er den reelle kostnaden ved alle typer lån egentlig mye rimeligere enn vi ofte tenker. Er du gift eller har samboer, kan det lønne seg å sette seg inn i reglene for delt gjeld.

Glem rentepengene du eventuelt skylder

Dersom du ikke har gjort opp avdrag, skal du ikke ta med rentene og avgiftene du skylder fra dette. Fradraget på skatten gjelder kun den delen som faktisk er innbetalt på lånet. Dette gjelder også dersom du har misligholdt lånet og fått utgifter i forbindelse med en inkassosak. Inkassogebyrer og alle omkostninger i den forbindelsen gir ingen fradrag.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.