• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Båtlån med partner

Et båtlån, tatt opp sammen med en medlåner, kan være en risikabel affære. Dette gjelder spesielt hvis man gjør det sammen med noen som misligholder sine forpliktelser. Den enes mislighold blir nemlig til en inkassosak mot begge, og hele betalingen av gjelden kan bli den ene partnerens ansvar, hvis den andre ikke kan betale. Av denne grunn er det tryggest å inngå en slik låneavtale sammen med noen som man har et meget nært forhold til. Det som hovedsakelig byr seg er at man tar opp et lån sammen med sin ektefelle eller samboer, eller at man gjør det sammen med noen som man er i nær familie til.

Med en partner får man bedre båtlån

Hovedgrunnen til at man som privatperson tar opp et båtlån sammen med en partner, er at dette forbedrer både muligheten for å bli godkjent som kunde, og muligheten for å få bedre betingelser i låneavtalen. Sannsynligheten er meget høy for at en medlåner betyr en merkbar reduksjon i den nominelle renten, som man må ut med for å betjene lånet.

Det er enkelt å sjekke

Hvis du lurer på om dette kan være veien til en refinansiering av et gammelt båtlån, med bedre betingelser, eller om det er nytt båtlån du er ute etter, så sørg alltid for å være sikker på at din medlåner har fast inntekt og ordnet økonomi. Det bør selvfølgelig du selv også ha. Er man samboere eller ektefeller, spiller nok dette mindre rolle. Viktigheten er størst dersom man for eksempel er to venner som søker om båtlån sammen. I slike tilfeller kan et felles lån av og til føre til uenigheter.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.