• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Hva koster et båt lån?

Når du skal kjøpe en båt, så vet du også hva båten koster. Og en båt i dag er ikke akkurat rimelig, med mindre du skal kjøpe deg en jolle med påhengsmotor eller en liten snekke. Dog er prisen på båten ikke den reelle prisen, med mindre du kjøper den kontant. Er du derimot i samme situasjon som mange andre og må låne penger for å kjøpe båten din, må det legges til renter og gebyrer.

Renter

Alle lån har en rentesats. Denne varierer mye fra lån til lån og det er mange faktorer som spiller inn. En ting er Sentralbankens styringsrente, som bankene har som utgangspunkt, noe annet er bankens vurdering av økonomien din, hva du skal låne penger til og sikkerhet. Når du låner penger i banken må du betale lånet tilbake + renter og eventuelle gebyrer.

Når banken har lånt penger i Nasjonalbanken, så må de betale en rente på dette lånet. Deretter legger de til andre kostnader som banken har og hvor stor fortjeneste de skal ha på et lån. Hvor stor risiko er det ved å låne deg pengene og klarer du å betale lånet tilbake, det er det kredittvurderingen som avgjør. Har du dårlig økonomi ser banken på deg som en risiko og du må da betale en høyere rente.

Rentesatser

Med et vanlig banklån må du stiller sikkerhet for lånet. Dette gjøres ved at banken får pant i båten. I tillegg må du selv ha en egenkapital på 35% og låner så resten av pengene. Banken har sikkerhet for lånet sitt, vil du derfor få tilbudt en lavere rente enn med et forbrukslån. Renten ligger som regel på mellom 6-10%. Det er derfor en stor økonomisk forskjell på de to låntypene. Har du muligheten for å betale egenkapital, er det en del penger å spare med en lavere rente.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.