• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Rentebegrepet

Renter har vi alle hørt om. Allerede i barneskolen lærer vi om det i matematikktimene. Alle vet vi at det vil si å betale mer tilbake enn det vi fikk, men likevel kan man bli forvirret av dette begrepet, for det finnes ikke bare renter når man snakker om et lån. Sjekker man nøye før en tar et forbrukslån heter ting nominell, effektiv og renters rente. Lett å miste tråden da. Hva ligger egentlig i disse ordene?

Renter og renters rente

Rentene er altså det utlåner tjener på å låne deg penger. Forbrukslån har altså en høyere tilbakebetaling enn hva du fikk i lån, rentene er lagt på toppen av lånebeløpet. Renter beregnes på årsbasis, men du betaler en del av dette for hver gang du betaler på lånet. Skal man ta et veldig grovt regnestykke vil det si; lånesummen er kr 5 000, renten er 20%, og du betaler da tilbake kr 6 000. På toppen her kan man få renters rente. Det vil si at en viss prosent legges på om du har uoppgjorte renter, altså som ikke er betalt. Da blir det totale beløpet du betaler tilbake enda høyere.

Renter på forbrukslån

Når du leter etter et forbrukslån, eller annet lån, er det to typer oppgitt på eksempler som oppgis. Det er nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er den rentesatsen som lånet ditt egentlig har uten andre kostnader. Effektiv rente vil si at alle utgifter er regnet inn, for eksempel gebyrer, og gjort om til en rentesats. Den rentesatsen som er interessant er den effektive renten, Det er den som forteller deg hva rentesatsen egentlig er på lånet ditt. I tillegg kan man finne lån hvor en snakker om flytende og fast rente. Flytende rente er at renten på lånet følger markedet, og kan variere over låneperioden. Fast rente er at man har samme rente hele låneperioden.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.