• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Båtlån med medlåner

Ikke alle som søker båtlån får dette innvilget, for eksempel på grunn av en dårlig kredittsjekk. Løsningen kan da være å ta opp et usikret forbrukslån sammen med en medlåner. Dette kan være både negativt og positivt. Selv om en medlåner vil hjelpe til med å få lånet innvilget bør en tenke nøye gjennom det.

Medlåner både bra og ikke

Har du fått avslag på et båtlån, for eksempel på grunn av en betalingsanmerkning, kan du få det innvilget ved hjelp av medlåner. Medlåneren kan være et familiemedlem eller en venn. Er man to om lånet, øker sjansene for at det blir innvilget, og ofte blir betingelsene bedre. Det en skal være obs på er de skattemessige sidene ved dette. Du vil få utbetalt hele lånesummen, og betaler alle terminbeløpene. Normalt sett vil det gi fradrag på skatten for all betalt gjeldsrente, men med en medlåner vil fradragene deles på begge. Du betaler, men en annen tjener på det uten å betale. På den andre siden kan medlåner være positivt. Det gir deg bedre rente på lånet, og det er enklere å få innvilget. For samboere eller lignende som kjøper båt sammen, er dette ikke noe problem.

Medlåner er ikke det samme som kausjonist

Medlåner er forskjellig fra kausjonist. En kausjonist garanterer for deg økonomisk på et lån, og er ansvarlig om du misligholder lånet. Da vil banken kreve kausjonisten for resterende innbetalinger. Lånet gir ingen skattemessige fordeler for kausjonisten. En medlåner er, som ordet sier, en som låner sammen med deg. Dere er begge ansvarlig for hele lånet, samt alle terminbetalinger. Begge to har rettmessig krav på skattemessige fordeler, for hver sin halvpart av alle betalte gjeldsrenter og normale utgifter forbundet med lånet. Vurderer du ta opp et båtlån eller forbrukslån sammen med en medlåner bør du vurdere nøye hvem, og hvordan dette skal gjøres. Du finner oversikt over lånetilnydere som aksepterer medlåner her.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.