• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Hva er renta på båtlån

Hver eneste lån/kreditter har en rentesats. Hva denne ligger på varierer mye fra lån til lån. Det er mye som spiller inn på denne rentesatsen. Alt fra Sentralbankens styringsrente til din egen økonomi bestemmer renta du får på ditt båtlån.

Rentebegrepet

Når du tar opp et lån betaler du lånet og renter tilbake. Rentene på et båtlån beregnes noe forskjellig fra bank til bank, men noen trekk er felles for alle. Banker låner penger fra Sentralbanken, og betaler utfra styringsrenta på disse. Denne bestemmer utgangspunktet på ditt lån. Når banken har lagt på utgiftene til styringsrenta påkommer den andelen banken vil ha i fortjeneste på et lån. Deretter kommer din evne til å betale tilbake ditt båtlån. Rente er altså ikke bare en «greie» bankene pålegger lån uten mål og mening. Den delen av renta, som vi kan påvirke, er delen som er avhengig av deg og din økonomi. Har du dårlig økonomi ser banken på deg som en risiko. Båtlån kommer uten krav om sikkerhet, og da blir rentesatsen det som skal være sikkerheten. Dårlig økonomi betyr som oftest høy rente på lån.

Renter på båtlån

Hva er så renta på et båtlån? Generelt kan man si den ligger på et så stort spenn som fra 7,50% og opp til 20%. Din rente vil ligge et sted mellom her, avhengig av en kredittsjekk, når du har søkt båtlån. Selv ved samme resultat på kredittsjekken kan renta variere fra bank til bank. Her er et par eksempler på et lån på kr 65 000 over 5 år med den beste renta; OPP Finans tilbyr helt ned til 7,50%, mens Nordax kan tilby en effektiv rente på 12,55%. Andre banker tilbyr kanskje effektiv rente opptil både 15% og nærmere 20%. Sjekk derfor alltid flere banker når du skal søke et båtlån.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.