• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Viktig å huske når du tar opp båtlån

Det hender avisene melder om stygge episoder der folk har kjøpt en brukt båt, og dermed arvet den tidligere eierens kredittgjeld med pant i båten. Skurkestreker som dette er det viktig at man passer seg for. Har du fått innvilget båtlån, og funnet båten du er ute etter på bruktmarkedet, må du huske å sjekke i skipsregisteret om båten har noen heftelser. Dette gjelder alle båter som er over 7 meter (de skal registreres i registeret). For øvrig gjelder de samme forholdsreglene dersom du kjøper bil eller bolig.

Norsk ordinært skipsregister

Registeret forkortes som regel til NOR, så vet du det. Båten du kjøper, så lenge den er over 7 meter, skal være registrert der. Når du kjøper den, må du huske å foreta en eierskifte registrering i registeret. Glemmer du dette, vil du kunne bli belemret med den tidligere eierens eventuell pantsetting av båten. Det er ikke bare irriterende og tidkrevende, men kan også fort bli dyrt. På www.sdir.no har Sjøfartsdirektoratet en enkelt tilgang til skipsregisteret.

Husk også å sjekke i Løsøreregisteret. Der registreres eventuelle heftelser på båten dersom den er pantsatt.

Rimeligere båtlån med registrering

En annen viktig årsak til at man bør huske å registrere båten i NOR, er at du vil kunne bruke båten selv som pant til et eventuelt båtlån. Banker som enten krever pant, eller som gir bedre renter dersom du stiller med sikkerhet, vil kreve at båten er registrert i NOR.

Det er også slik at dersom du reiser med båten i utlandet, skal du ha Nasjonalitetsbevis for båten med deg. Det vil du kun få dersom båten er registrert i skipsregisteret.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.