• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Kan alle få båtlån uten sikkerhet?

Det sies at alle kan få et båtlån. Det er kun til dels sant, men det kommer kanskje ikke like godt frem bestandig. Båtlån er lån uten sikkerhet, og dermed finnes det også vilkår for å få denne typen lån. Det vil bli mer riktig å si; alle som fyller vilkårene for lån uten sikkerhet får lån.

Forbrukslån – lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er forbrukslån, som man ikke trenger stille pant for. Det vil si at man hverken trenger eie en bolig eller ha en kausjonist. Dermed vil det i utgangspunktet si at «alle» kan få dette lånet. Lån uten sikkerhet gjør at banker tar en større risiko. Dermed er det bankene som tar risikoen ved å låne deg penger. Det fører til at rentene på et forbrukslån er høyere enn et lån med sikkerhet. Fordelen ved denne typen lån er at du kan benytte pengene til det du vil. Dermed har du større frihet til å få finansiert hva du måtte ønske, i motsetning til et boliglån som må benyttes til bolig.

Hva må til for å få lån uten sikkerhet

La oss si det enkelt; du må fylle bankens vilkår for lån. Det vil si at i en bank vil du kanskje ikke få innvilget lånet, mens hos en annen kan du få det. Derfor skal du sjekke bankenes vilkår, for lån uten sikkerhet, før du søker. Det kan variere mye, blant annet på aldersgrenser nedad. Ser man eksempelvis på Bank Norwegian har de 18 års aldersgrense, mens Santander Consumer Bank har 25 års aldersgrense. Disse to bankene kan man si ligger i ytterpunktene hva aldersgrenser angår, men gir et bilde av hvor forskjellig vilkår kan være.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.