• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Kan jeg få båtlån med betalingsanmerkning?

Om du har betalingsanmerkninger, får du normalt ikke låne av bankene. Dette gjelder nesten uansett hva du vil låne til. Det finnes noen unntak til dette, som vi skal se nærmere på lengre ned i teksten. Det som er den beste løsningen, er imidlertid å bli kvitt den gjelden som er tilknyttet anmerkningen. Dette er ikke alltid like enkelt. Årsaken til at betalingsanmerkninger kommer, er ofte at man rett og slett ikke har høy nok inntjening.

Bli kvitt betalingsanmerkningen først

For å bli kvitt betalingsanmerkninger, kan du søke om et ryddelån hos mange banker. Dette er et lån som går til å refinansiere den eksisterende gjelda di. Når gjelda er oppgjort, skal betalingsanmerkninger slettes med en gang. At det blir gjort er noe du alltid bør forsikre deg om (kontakt banken eller kredittselskapet som du hadde gjeld hos og be de sende deg bekreftelse på at anmerkningen er slettet). Deretter kan du søke om et vanlig båtlån.

Husk at alle banker foretar en kredittsjekk når du søker om båtlån, eller andre former for lån. Denne vil vise om du har anmerkninger eller ikke, så du bør aldri oppgi feil opplysninger i søknaden.

Båtlån med sikkerhet

En alternativ metode er å stille med sikkerhet for et nytt båtlån. Om du ikke rekker å kvitte deg med betalingsanmerkningen, kan det hende enkelte banker vil gjøre et unntak og gi deg båtlån, så fremt de kan ta pant i noe. Sikkerheten er som regel pant i en bolig du eier selv. Fordelen med denne typen lån er at bankene gir bedre rentebetingelser når de har sikkerhet for lånet. Kan du stille med sikkerhet, bør du også vurdere å låne nok til å få refinansiert den gjelda som har resultert i betalingsanmerkning.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.