• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Nedbetalingstid og påvirkningen på båtlån

Når man vil komme rimeligst ut av et båtlån skal man selvfølgelig sammenligne renter. Det er disse som vil gi deg et innblikk i om det er et dyrt båtlån eller ikke. Det man ikke skal glemme er nedbetalingstiden. Den påvirker også de totale kostnadene.

Lang nedbetalingstid kan bety økte kostnader

Når en bank låner deg penger må du betale renter. Rentene er det banken trenger for å dekke sine utgifter, samt ha en viss inntjening på utlån. Sammen med låneavtalen får man en nedbetalingsplan for hele lånet. Her står avdrag og nedbetalingstid oppført. Planen vil også vise hvor mye du betaler tilbake alt i alt. Nedbetalingsplanen kan være etter ditt ønske eller en plan banken har satt opp for deg. Det er nedbetalingstiden du skal se på om du da ønsker å kutte utgifter på et båtlån. Bruker du kortere tid vil den tiden renten løper bli kortere. Dermed vil lånet også bli rimeligere.

Betal mer enn terminbeløpet

En nedbetalingsplan kan alltid endres. Du har mulighet til å betale inn mer hver termin og dermed forkorte løpetiden på lånet. De pengene du betaler inn ekstra hver måned vil gå til direkte nedbetaling på lånesummen. Dermed vil beløpet det beregnes renter for bli lavere etter hvert. Det kan være mye penger å hente på dette, spesielt om du har et stort båtlån. Har lånet ditt termingebyrer vil det og være penger spart med kortere nedbetalingstid. Bare for å ta et eksempel; et lån som betales over 10 år, med termingebyr på kr 35. Dette koster kr 4 200 over hele perioden du betaler. Klarer du korte ned betalingstiden til 7 år betaler du kr 1 260 mindre i gebyrer. Dette vil være småpenger i forhold til hva du tjener på rentene i løpet av en kortere nedbetalingstid.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.