• Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Hvordan få bedre rentebetingelser på båtlån

Du kan skaffe bedre rentebetingelser både på et båtlån du har nå, og på båtlån du eventuelt er i ferd med å søke om. Slike lån kan være både med og uten sikkerhet, men i begge tilfeller vil du kunne foreta noe av de samme grepene for å få bedre betingelser.

Sammenlign og prut

Båtlån med sikkerhet, det vil si pant i enten båten, eller i et annet objekt du eier (som regel hus eller leilighet), har lavere renter enn usikrede lån. I tilfeller der du har mulighet til å stille med sikkerhet, vil du kunne få bedre renter ved å rett og slett shoppe rundt til du finner det mest gunstige tilbudet. Det vil si du må søke om lån fra flere banker. I tillegg er det ingenting i veien for å prute på betingelsene. Det er ikke sikkert du får medhør, men du har samtidig ingenting å tape på å prøve. Om bank X har bedre tilbud enn bank Y, kan du informere sistnevnte om dette og spørre om de klarer å slå renten til den beste banken. Ofte får man ja på slike spørsmål.

Bedre renter på båtlån

Spesielt når det gjelder usikrede båtlån, er det først og fremst din kredittscore som bestemmer rentebetingelsene. Har du god kredittscore får du normalt de laveste rentene, og omvendt. Ved å gjøre det du kan for å forbedre kredittscoren, vil du ofte kunne knipe inn noen prosentpoeng. En nylig forbedring av økonomien din, slik som økning i lønn, nedbetalt gjeld, kredittgjeld som er oppgjort, og lignende, vil slå positivt ut. Dette er informasjon som du må sikre deg at bankene er klare over, fordi de ikke alltid har oppdaterte kredittopplysninger.

  • Bank Norwegian

  •  Lån opp til kr 600 000
  •  Nominell rente fra 8,99%
  •  5 års nedbetalingstid
  •  Uten sikkerhet

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.